Glossari web fundacio

glossari-fent-vida

Font: diccionari de la llengua catalana – Ed. Enciclopèdia Catalana.

1. Donar la primera impulsió a una acció o una empresa: Cuidar el medi, cuidar la pròpia salut.

Ajudar a la prosperitat d’alguna cosa (de la vida, humana o del medi).

1. Estat dinàmic de la matèria organitzada capaç d’adaptar-se i evolucionar al medi.
2. conjunt de tots els éssers vius.
3. Propietat d’un organisme d’acomplir totes les seves funcions.

Vida terrenal (exterior) + Vida divina @ espiritual (interior)

1. Facultat d’adonar-se d’alguna cosa com a efecte de la funció nerviosa, com a moment subjectiu de l’activitat del cervell.
2. coneixement responsable (causa de la primera definició) i personalitat d’una tasca (cuidar-se) d’un deure (mantenir el seu bon estat) o d’una situació que afecta seriosament(viure)

1. Ajudar a algú
2. Ajudar al desenvolupament i a l’èxit d’una cosa.

Tot allò que existeix o és concebut d’existir com entitat separada.

1. Acció de salut.
2. Estat en què l’organisme, lliure de malalties, exerceix les seves funcions.

Art i ciència d’organitzar i dirigir els esforços de la comunitat per tal de prevenir, recuperar i rehabilitar l’individu i obtenir un òptim nivell de salut.

Estat patològic causa d’un desequilibri en el funcionament biopsicosocial natural = normal de la persona (organisme + consciència (ànima)+ esperit)
*El cor l’eslavó perdut entre cos i esperit.

1. Sentiment de reverència envers algú per alguna raó.
2. Acció de considerar alguna cosa que hem de tenir en compte.

1.Tenir respecte
2. Abstenir-se de danyar alguna cosa o algú.


1. (adj.)Produït per la Natura, no degut a la mà de l’home de manera interessada per respectar la natura.
2. (filos.) Conjunt de la realitat existent
3. Essència d’un ser

*Enlloc com a accepció de Gaia!