Tirabec

Descripcio

El tirabec, estirabec, o pèsol fi, fa un llegum semblant al d’una pesolera; les seves propietats nutritives són semblants a les del pèsol.