DENT DE LLEÓ

Descripcio

El dent de lleó és una planta medicinal de primer ordre i, sobretot, depurativa.