ORELLA D’ÓS

Descripcio

Els usos medicinals de l’orella d’ós, sobretot per a curar la tos i els refredats, es coneixen des del segle XV.